Trokut za prikolice

reflektirajući

masa: 0,05 kg