Kablovi za startanje 500A

EAN: 6930958771650

dužina kablova: 2,4 m

masa: 1,75 kg