Kablovi za startanje 400A

EAN: 6930958771643

dužina kablova: 2,4 m

masa: 0,95 kg